Ancestral

 Univers, destăinuie-ți tainele ancestrale,
 Readu-mă la forma mea inițială,
 Vreau să pătrund treptat enigmele tale,

 Din incipit și până-n clipa finală.

 Pierdut în sideralul tău mister
 Se-ascunde un vis frapant și nebunesc,
 Când stelele se nasc și apoi pier,

 Ca să-l destăinui voi să izbutesc.

 Roiuri de vieți trecute mii și mii,
 În față zeci și sute alte taine
 De gânduri ce posedă energii,

 Sub ramuri de petale și coroane.

Un răspuns la a enigmei veșnicii
Naște-o altă nouă întrebare,
Iar valuri ce se-nalță și pier vii
Plutesc pe a abisului uitare.

 Oferă-mi cu puterea ta voit abstractă,
 Izvor din gravitația lăuntricului zeu,
 Să fiu cuprins de-a tale taine sfinte,

 În panteismul spiritului meu.

 Sleit de distimia grăitoare,
 Ascultă-mi ruga, unică dorință,
 De-a revela suprema ta chemare,

 Cu acribie sper spre izbăvință.

 „Deschide porțile,
 Înconjoară cerul,
 Privește în tine
Să înțelegi misterul.”

D.P.

Publicat de